KLAUZULA INFORMACYJNA – STRONA WWW

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest AKOTECH Aleksander Kolarczyk ., zwany dalej: „Administratorem”.
 2. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
 3. Formularz kontaktowy wysyła wiadomość w formie email bezpośrednio do adresata. Dane nie są przechowywane na serwerze strony internetowej.
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże niepodanie adresu email spowoduje, że nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi.
 5. Zebrane informacje na temat Twojego połączenia z naszym serwisem dolmed.pl wykorzystywane są wyłącznie do celów administracji serwerem www i nie są powiązane w żaden sposób z przetwarzanymi danymi osobowymi.
 6. Dostęp do przetwarzanych Twoich danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione.
 7. Administrator nie przekazuje Twoich danych innym odbiorcom.
 8. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 10. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Administrator nie podejmuje wobec Ciebie żadnych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.