Obróbka skrawaniem

Obróbka skrawaniem to nasza specjalność.

Każdego dnia produkujemy części według dokumentacji klienta. Bywa, że otrzymujemy wzory lub zużyte części maszyn i według tego dorabiamy nowe detale.

Nie staszne nam są wyzwania. Bywało, że wykonywaliśmy detale o średnicy 1,2 mm innym razem znów o wadze 360 kg.

Aby móc realizować takie zakres prac, wyposażeni jesteśmy w kilkanaście obrabiarek dzięki czemu nasze możliwości nie są małe.

Toczymy na tokarkach konwencjonalnych do średnicy 500mm i długości 1000 mm. 

Posiadamy w sumie 3 tokarki. W tym z cyfrowymi odczytami położenia osi.

Frezujemy na frezarkach konwencjonalnych do gabarytu 300x300x1000 mm.

Posiadamy w sumie 2 frezarki manualne, w tym z cyfrowymi odczytami położenia osi.

Toczymy na tokarkach numerycznych do średnicy 300mm i 1000 mm.

W naszym zakładzie mamy 3 tokarki CNC.

Frezujemy na frezarkach numerycznych do gabarytu 500x500x1200 mm. + 4 oś.

Posiadamy 2 frezarki CNC.

Wycinamy i frezujemy na ploterze frezującym ze stołem podciśnieniowym i magazynem narzędzi.  Pole pracy urządzenia to 2000x4000x2000 mm.

Szlifujemy wałki do średnicy 200mm i 800 mm długości.

Szlifujemy płaszczyzny do powierzchni 200×500 mm.

Honujemy otwory do średnicy 125 mm i długości 250 mm.

Dłutujemy rowki wpustowe.

Do każdej maszyny posiadamy bogaty zestaw przyrządów, uchwytów i narzędzi.