ZAGADNIENIA PRAWNE

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejszy serwis internetowy jest chroniony prawami autorskimi. Żadna część serwisu i stron partnerskich, tekstów oraz zdjęć nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej, pisemnej zgody ze strony firmy AKOTECH Aleksander Kolarczyk. Reprodukcja niniejszego serwisu lub jakiejkolwiek jego części bez wymaganej zgody będzie pociągać za sobą skutki prawne.

Znaki handlowe oraz logotypy prezentowane w domenie www.akotech.pl

są chronione prawem handlowym. Ich użycie bez odpowiedniej zgody pociągnie za sobą skutki prawne.

Znaki handlowe, towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji; zostały użyte jedynie w celach informacyjnych

Wykorzystywanie autorskich pomysłów i rozwiązań technicznych stosowanych w oferowanych maszynach, ich kopiowanie, rozpowszechnianie, stosowanie bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich, przemysłowych, patentowych oraz podlega karze.

Niniejszy serwis nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa.

© Copyright 2011-2023 AKOTECH Aleksander Kolarczyk